Feng shui zboží

  Partneři

  symbol feng shui
  Úvodní stránka / Individuální doporučení dle východní medicíny.

  Individuální doporučení dle východní medicíny.

  Hlavním úkolem východní medicíny je snaha o dlouhodobý zdravý aktivní život. Klíčovou roli ve východní medicíně hraje prevence. Ve staré Číně byl doktor placen pouze za zdravé pacienty. Pokud pacient onemocněl, lékař svůj plat nedostával, dokud ho neuzdravil. Proto dobrým a vyhlášeným lékařem mohl být pouze ten, jehož pacienti měli dobré zdraví. Východní medicína disponuje studnicí znalostí o preventivních opatřeních a každodenní péči, která řeší příčiny a vnik nemocí již v raném stádiu. Významnou pozornost věnuje východní medicína pravidlům stravování a zdravému životnímu stylu.

  Východní medicína přistupuje k jednotlivci velice individuálním způsobem. Pro tyto účely byly v čínské a tibetské medicíně zavedené pojmy jako konstituční typ a osobní prvek. Odhalily se také souvislosti mezi datem narození člověka a jeho životem, zdravím, nadáním a touhami. Toto provokativní téma čerpání informací z data narození se v poslední době dostává na světlo i ve vědeckých kruzích. Existuje řada zákonitostí a opakujících se cyklů, jako je střídání dne a noci, ročních období, měsíční cykly (ovlivňující moře, faunu i flóru), historicky opakující se cykly ve vývoji společnosti a další. Není tedy divu že informační hodnotě numerologie a astrologie začaly vycházet články v odborných vědeckých médiích, jako je BBC: Could your birthday predict your fate? . Datum narození v sobě ukrývá zakódovanou informaci, ze které lze například vyčíst zdravotní predispozici, talenty či charakterové vlastnosti konkrétního člověka.

  Záměrem východní medicíny je naučit člověka lépe chápat své vlastní tělo, svou individualitu a zvolit pro sebe nejvhodnější způsob preventivní péče pro udržení dobrého zdraví po celý život. Hlavními nástroji přitom jsou správná volba životního stylu, stravovacích návyků a způsobu seberealizace. Tyto tři informace jsou tématem nového poradenství zaměřeného na individuální doporučení dle východní mediciny.

  Obsah poradenství:

  • konstituční typ dle tibetské a čínské medicíny
  • určení osobního prvku a jeho popis
  • rozbor možných hlubších příčin individuálních problémů
  • individuální stravovací doporučení
  • individuální doporučení k životnímu stylu (pohyb, přednosti a talenty člověka, rodina, ...)

  Cena za poradenství je 600,- Kč hodina

  Od 1. 9. 2014 nabízí poradna Královna feng šuej své služby i v prostorách výživové poradny Viviente. Po předchozí domluvě budou osobní poradenství probíhají na adrese poradny Viviente: Kounicova 41, Brno

  Autorka: Marina Kopecká