Feng shui zboží

  Partneři

  symbol feng shui
  Úvodní stránka / Feng šuej poradenství se zaměřením na osobní prvek

  Feng šuej poradenství se zaměřením na osobní prvek

  Bydlení odráží jak člověk žije. Podle toho jak je dům nebo byt uspořádán a zařízen lze poznat silné a slabé stránky lidí, kteří tento konkretní prostor obývají. Feng šuej poradenství ovšem není pouze o uspořádaní interiéru a výběru barev. Všichni jsme individuální osobnosti. Podle feng šuej se tato individuálnost odráží v osobním prvku, který má každý člověk.

  Pět prvků: oheň, země, kov, voda a dřevo jsou specifickým jazykem feng šuej a čínské mediciny. Jazyk pěti prvků není nijak složitý, k jeho pochopení postačí jen trocha představivosti. Ovšem porozumět tomuto jazyku hlouběji už vyžaduje skutečné umění. Tak například člověk s osobním prvkem oheň potřebuje více pozornosti a zároveň dostatek svobody, stejně tak jako oheň potřebuje dostatek vzduchu (kyslíku) a neustálé přikládání aby hořel. Člověk s osobním prvkem země touží po pevném zázemí a je pro něj velmi důležitý pocit bezpečí.

  Často lze potkat rodiny, ve kterých její členové jsou nositelem dvou nebo tři různých prvků. Některé prvky jsou v konfliktu a některé se naopak podporují. To se pak odráží i v určitém chování a preferencích jednotlivých členů domácnosti. Zajímavé uplatnění osobních prvků a jejich vztahů lze pozorovat i v práci. Tak například dobrými podřízenými pro konkrétního šéfa budou zaměstnanci, jejichž osobní prvky dokáže šéf (jeho osobní prvek) kontrolovat a ovládat. Jazyk pěti prvků popisuje všechny živé a neživé předměty, jevy a děje ve světě, lze s ním nakouknout do minulosti a podívat se i do budoucnosti.

  Pro poradenství feng šuej je potřeba připravit půdorys domu nebo bytu. Pokud má dům více obytných podlaží, pak pro každé podlaží je potřeba mít půdorys zvlášť. Dalším důležitým údajem pro poradenství feng šuej jsou data narození těch, kdo v domě (bytě) bydlí. Právě podle data narození se vypočítává osobní prvek, čtyři astrologická zvířata a šťastné směry pro konkretního člověka. Osobní prvek se vypočítává podle dne narození (nikoli podle roku!). Další důležitý údaj pro poradenství feng šuej je datum stavby neboli rok, ve kterém se do domu nastěhovali první obyvatelé.

  Poradenství feng šuej obvykle zahrnuje dvě části. První část poradenství je osobní návštěva na místě. Během osobní návštěvy je potřeba správně naměřit světové strany, zhodnotit okolní prostředí a provést část osobní konzultace. Táto první část může trvat 1 až 2,5 hodiny. Ve druhé části poradenství obvykle probíhá zpracování plánku a vytvoření doporučení na základě informací získaných během osobní návštěvy. Výsledná doporučení mohou být pak klientovi zaslaná v písemné formě nebo projednána osobně či distančně (telefon, skype, chat). Poradenství feng šuej jsou vždy velmi individuální záležitostí. Jsou případy, kdy hlavní část poradenství proběhne již při osobní návštěvě a jsou naopak případy vyžadující delší čas na zpracování a přípravu osobních výsledných doporučení. Po uskutečněném poradenství obvykle zůstávám i nadále v kontaktu s klienty. Často se vyskytují dodatečné otázky až po nějakém čase. Každý potřebuje individuální čas na zpracování poskytnutých informací.

  Autorka: Marina Kopecká | 16.5.2013