Feng shui zboží

  Partneři

  symbol feng shui
  Úvodní stránka / Tří typy štěstí

  Tří typy štěstí

  Dle východní filozofie je celkové štěstí člověka utvářeno třemi formami štěstí:
  • Lidské štěstí
  • Nebeské štěstí
  • Zemské štěstí

  Lidské štěstí

  reprezentují naše myšlenky a skutky. Jsou to jak konkretní činy tak i myšlenkové pochody, kterými se naplňuje a tvoří naše lidská podstata. Každý den jsme schopni ovlivnit a měnit své lidské štěstí. Dobrými myšlenkami a skutky ho posilujeme. Negativními myšlenkami a skutky ho oslabujeme. Lidské štěstí je zcela v naší moci. Tímto typem štěstí ovlivňujeme a tvoříme svou karmu.

  Nebeské štěstí

  je každému pevně dané již při narození. Určují jej podmínky našeho vstupu na tento svět. Jedná se o naše rodiče, datum narození, místo narození, naše pohlaví a podobné skutečnosti. Na rozdíl od lidského štěstí není možné své nebeské štěstí ovlivnit. Lze se ale naučit s ním pracovat. Nebeské štěstí je úzce spojené s faktorem času. Tento typ štěstí je možné zkoumat pomocí astrologie a jiných metafyzických znalostí. Velmi dobře je nebeské štěstí popisováno čínskou astrologií. Dle čínské astrologie se každý z nás rodí s určitým typem poslání a dostává do vínku jedinečné talenty a schopnosti, které je potřeba v čas realizovat. V případě nebeského štěstí mluvíme o příznivých a nepříznivých obdobích (čtyři sloupy osudu). Přitom je důležité rozlišovat o jaké typ období jde. V určitém období je například nebeské štěstí více nakloněno vytvoření harmonického partnerského vztahu, jiné období je více příznivé pro práci a seberealizaci. Mít dobré nebeské štěstí znamená žít v souladu se svými predispozicemi.

  Zemské štěstí neboli feng šuej

  je štěstí, které jsme schopni záměrně ovlivnit, pouze v menší míře než lidské štěstí. Pod dobrým zemským štěstím si lze představit harmonické vnější prostředí, které nás maximálně podporuje (např. bydlení, pracoviště, škola). My ovlivňujeme své okolí a ono zase ovlivňuje nás. Jakákoliv změna, i zdánlivě nepatrná, může zcela změnit náš život. Příznivé prostředí napomáhá k lepšímu životu a celkovému štěstí. Naopak nepříznivé prostředí nás může brzdit až dusit a oslabovat naše celkové štěstí.

  Se třemi typy štěstí se setkáváme nejen ve východní filozofii. Například pořekadlo „ve správný čas na správném místě“ mluví o dvou typech štěstí: nebeském a zemském. Správný čas představuje štěstí nebeské (období příznivé pro danou událost) a správné místo zase štěstí zemské (okolí příznivé pro danou událost).

  Existence tří typu štěstí poskytuje zajímavá objasnění na jisté otázky:

  Proč na někoho působí prostředí a jeho změna mnohem více než na jiného? Ten, kdo má již lidské a nebeské štěstí dostatečně příznivé, dokáže žít šťastně i s minimální podporou zemského štěstí. Nezařízený byt či méně příznivé prostředí mu nedělá takový problém jako někomu, kdo má ve svém lidském či nebeském štěstí větší mezery.

  Proč pouhá změna v myšlení pomáhá zásadně změnit život člověka? Naše myšlenky a skutky vytváří naše lidské štěstí. Změna v myšlení má tedy na lidské štěstí přímý vliv. Pokud člověk prochází příznivým obdobím z pohledu nebeského štěstí nebo se zlepšuje jeho zemské štěstí (např. přestěhování do lepších prostor či lokality), pak pouhá pozitivní změna v jeho myšlení může mít razantní vliv na vylepšení celkového štěstí.

  Proč se z ničeho nic najednou něco pokazilo či vyřešilo? Tato situace může například nastat, když se člověk po nějakém čase dostane do příznívého či naopak nepříznivého období svého nebeského štěstí. Pro vysvětlení si můžeme vzít jeden z předchozích příkladu, ve kterém člověk s dobrým lidským štěstím a nebeským štěstím žije v místě s nepříznivým zemským štěstím (špatné prostředí, tedy špatný feng šuej). Nebeské štěstí je proměnlivé, neboť je ovlivněno faktorem času. Pokud se k nepříznivému zemskému štěstí přidá nepříznivé nebeské štěstí a člověk ještě k tomu udělá nějaký špatný skutek (pokazí své lidské štěstí), pak se naráz sejdou tří negativní faktory. Ve výsledku se něco najednou skutečně vážně pokazí (vztah, zdraví, práce atd.). Na stejném způsobu fungují i dobré události. Sejde-li se dobré nebeské štěstí s příznivým lidským nebo zemským štěstím, pak se může vše náhle k dobrému obrátit nebo se vyřešit záhadným „kouzelným“ způsobem. Podobné situace určitě v životě zažil každý z nás. Východní filozofie si to umí krásně vysvětlit právě pomocí tří typu štěstí.

  Pokud si uvědomíme, že lidské a zemské štěstí (feng šuej) představují dvě třetiny štěstí celkového, pak můžeme jejich záměrným ovlivňováním změnit vývoj událostí příznivějším směrem a vést spokojenější život. Když se k tomu přidá i příznivé období neboli štěstí nebeské, pak se to obvykle do života promítá velkými šťastnými událostmi.

  Dle východní filozofie šťastný a spokojený život znamená klidné trvalé štěstí bez rušných zvratů a negativních událostí.

  Autorka: Marina Kopecká